Lagani beton može više

Graditi čiste savjesti

Iznad krovova velegrada

Idealan za primjenu u geotehnici

Vaš građevinski materijal od gline

Predstavništvo kompanije Liapor za Republiku Hrvatsku nalazi se u Mariboru. Liapor kuglice od ekspandirane gline namjenjene za prodaju na Hrvatskom tržištu isporučuju se iz proizvodnog pogona kompanije Lias Österreich GesmbH, koji je jedan od triju proizvodnih pogona grupe Liapor. Liapor je sinonim za visokokvalitetnu ekspandiranu glinu, koja se proizvodi u tri europske države. Kuglice od ekspandirane gline prodaju se po cijeloj Europi. Tvornica Lias Österreich GesmbH nalazi se u Austriji, cca. 80 km sjeveroistočno od Maribora. Liapor kuglice od ekspandirane gline upotrebljavaju se kao povezani ili nepovezani nasipni materijal, za proizvodnju Liapor blokova, Liapor gotovih proizvoda, Liapor lakih betona, kao i za proizvodnju lagane izolacijske žbuke.

Osnovna sirovina za sve Liapor proizvode je čista oko 180 milijuna stara Lias glina. U svim proizvodnim pogonima posebna pažnja pridaje se očuvanju okoliša. Nakon pažljive pripreme gline, sirova glina peče se u rotacionoj peći na temperaturi od oko 1200°C. Na ovaj način izgaraju svi jednakomjerno raspoređeni organski dijelovi koji su sastavni dio gline. Kuglice ekspandiraju i nastaje keramička Liapor ekspandirana glina sa zračnim porama, koja ima točno definiranu masu, veličinu i čvrstoću. Zahvaljujući optimiziranom procesu proizvodnje iz jednog kubičnog metra sirove gline dobivamo do pet kubičnih metara Liapor glinenih kuglica. Najmoderniji filteri za pročišćavanje ispušnih plinova pročišćavaju sve otpadne plinove, tako da nema nikakvog zagađenja okoliša.


Kontakt

Liapor Lias Österreich GesmbH

Predstavništvo za Republiku Hrvatsku

Bojan Firm
Tržaška cesta 43 A
2000 Maribor
SLOVENIJA

Tel.: +386 2 3324 540
Fax.: +386 2 3324 530 Mobil.: +385 99 347 3256
Mobil.: +386 31 619 380
info@liapor.hr
liapor.si@siol.net